PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY – VÝZVA č.2

 

Studie proveditelnosti analytického datového modulu s transferem expertních a procesních znalostí

Projekt Studie proveditelnosti analytického datového modulu s transferem expertních a procesních znalostí ve společnosti mySCADA Technologies s.r.o. se zabývá vývojem inovativních řešení produktů společnosti mySCADA. Projekt je realizován v průběhu roku 2022.

Výstupem Studie proveditelnosti analytického datového modulu s transferem expertních a procesních znalostí budou tři průběžné zprávy. Na projekt Studie proveditelnosti analytického datového modulu s transferem expertních a procesních znalostí ve společnosti mySCADA Technologies s.r.o. je poskytována finanční podpora od Evropské unie.