MYCMS

DIAGNOSTIKA VAŠEHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Automatické monitorování stavu vašeho zařízení může včas odhalit jeho degradaci a zabránit tak následným škodám. Díky systému myCMS můžete přejít od preventivní údržby k prediktivní.

VÝHODY DIAGNOSTIKY STROJŮ

Co vám může přinést automatická diagnostika zařízení?

 

.

Zvýšení dostupnosti

Minimalizace prostojů

Snížení nákladů údržby

.

 

.

Prodloužení životnosti strojů

Úspora mzdových nákladů

Zlepšení kvality

.

VIBROANALÝZA NA POMOC

MYCMS VYUŽÍVÁ VIBROANALÝZU K ODHALENÍ PORUCH A DEGRADACE SYSTÉMU

Detekci a predikci poruch zařízení lze provádět více metodami, jako je zvuková analýza, měření teploty atd. Vibroanalýza poskytuje nejčasnější možnou detekci díky sledování jemných změn vibračního signálu.

 

CO MŮŽE VIBRODIAGNOSTIKA ODHALIT?

myCMS využívá nejmodernější vědecké metody k odhalení nejrůznějších možných problémů vašich strojů. Pro co nejlepší detekci se používá vícero typů detekčních markerů.

 

Na základě detekčních markerů lze vyhodnotit následující stavy stroje*:

 

 

Nesouosost

Tření

Nevyváženost

Ložisko

Soukolí

Řemen

.

Kavitace

Kontaminace

Náraz

Uvolnění

Praskliny

 

*Každý mechanický systém je jiný a také provozní podmínky mohou být jiné. Celková spolehlivost systému myCMS by měla být vyhodnocena zákazníkem případ od případu.

JAK TO FUNGUJE?

Zařízení myCMS používá k měření úrovně vibrací snímače zrychlení. Zařízení myCMS má dva kanály pro připojení až dvou snímačů. Pomocí pokročilé analýzy signálu se vypočítá vícero typů sledovaných hodnot (detekčních markerů). Ze signálu zrychlení se např. pomocí integrace vypočítá rychlost a posun.

HLAVNÍ FUNKCE

Dashboard

Když se stav vašeho stroje změní, systém myCMS tuto změnu analyzuje a zobrazí vám možnou příčinu problému.

Online Hodnoty

Celkový přehled o všech změřených a vypočítaných hodnotách v jednom uceleném pohledu.

Alarmy

Jednotka myCMS monitoruje vaši technologii 24 hodin denně 7 dní v týdnu a nepřetržitě vypočítává detekční markery. Jakmile některý marker dosáhne limitu, aktivuje se alarm.

V případě aktivace alarmu můžete být automaticky upozorněni e-mailem nebo SMS.

Automatická kalibrace

Nalezení správných limitů pro detekční markery (např. alarmové limity) může být v praxi velmi komplikované. Pro zjednodušení tohoto procesu poskytuje systém myCMS možnost automatické kalibrace.

Proces je jednoduchý a přímočarý:

  • Nechte stroj běžet několik hodin, aby se shromáždila data.
  • Systém automaticky vypočítá optimální úroveň limitu alarmu pro každou detekční metriku.

Pokročilá diagnostika ložisek

Systém myCMS poskytuje pokročilou diagnostiku ložisek na základě analýzy frekvenčních spekter. Proces je plně automatický. Koncový uživatel zadává jen mechanické rozměry ložisek. Na jejich základě se vypočítají harmonické frekvence a ložisko lze diagnostikovat. Pro pokročilou diagnostiku ložisek je třeba změřit otáčky.

Ukládání dat

Jednotka myCMS využívá interní úložiště pro ukládání historických dat. V závislosti na HW konfiguraci lze využít až 1 TB.

Všechny vypočtené detekční značky, alarmy a frekvenční spektra se zaznamenávají do interní databáze.

Data měřeného signálu lze zaznamenávat přímo do souborů v jednotce. K dispozici je několik datových formátů (binární, CSV, Python – Numpy).

Dlouhodobé časové trendy

Sledování dlouhodobých trendů je ideální pro monitoring vývoje stavu stroje a detekce případných změn a poruch.

Srovnávací pohled

Pomocí srovnávacího zobrazení můžete porovnávat:

  • Detekční markery v určených časových intervalech (např. při standardních a nestandardních situacích).
  • Detekční markery mezi sebou.

Frekvenční analýza

myCMS systém je dostatečně výkonný pro online výpočet frekvenční analýzy. Sledování výkonových spekter v reálném čase vám umožní sledovat jakoukoli změnu frekvenční odezvy vašeho stroje a adekvátně reagovat.

Srovnávací zobrazení výkonových spekter

Sledujte pomocí porovnání výkonových spekter, jak se v čase mění frekvenční odezva vašeho systému.

Export dat

  • Exportujte všechna zaznamenaná data do formátu MS Excel.
  • Stáhněte si průběhy signálu.
  • Pomocí rozhraní REST API získejte jakékoliv data do svého IT systému.

Nastavení

Nastavení jednotky probíhá pohodlně z webového prohlížeče. Základní nastavení je snadné, stačí vybrat vzorkovací frekvenci, citlivost senzoru a můžete začít měřit. V pokročilém nastavení pak můžete jemně doladit jakýkoli parametr.

TECHNICKÉ ÚDAJE

b

b

Parametry
Úložiště 16 GB Flash, volitelně SSD disk až do 1TB
CPU 1.5 GHz quad-core processor
Pamět 2 GB RAM
WiFi AP mode
SD karta Ano
Ethernet 10/100/1000 Mbit
HW Watchdog Integrovaný
Napájecí zdroj 12-48 VDC
Rozměry 112 x 60 x 104 mm (šířka x výška x hloubka)
Teplotní rozsah -20 to +70 °C
Osvědčení CE, RoHS
Ekologický dopad Vysoce recyklovatelný, RoHS, extrémně nízká energetická spotřeba
LTE Modul Volitelné
Druh LTE (FDD) B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS dvoupásmový B1/B2/B5/B8 EDGE/ GPRS/ GSM čtyřpásmový 850/900/1800/1900 MHz
Rychlost stahování 100Mbps
Rychlost nahrávání 50Mbps
Osvědčení CE, GCF, RoHS
Senzorové vstupy
Typ IEPE
Kanály 2x IEPE
Rezlišení 24-bit
Maximální vzorkovací frekvence Up to 51.2 kS/s/ch
Vzorkování Simultánní
SNR 100 dB Typ.
THD -93 dB Typ.
SFDR 120 dBFS Typ.

b

KE STAŽENÍ

b

Manuály
myCMS leaflet (ENG) Download
myCMS leaflet (CZ) Download
myCMS quick guide (ENG) Download
User Manual (ENG) User Manual Online