Partnerství s Diribet

Mnoho přístrojů ze sebe chrlí kvanta dat. mySCADA, ve spolupráci s Diribetem, se zaměřuje na přeměnu na data srozumitelná pro daného uživatele, ať je jím manažer, operátor výroby nebo dělník. Každému nabízí právě ty informace, které ho zajímají a potřebuje je k výkonu své práce.

CO PŘÍNÁŠÍME

.

Nabízíme komplexní řešení pro strategické rozhodování i operativní chod podniku. Nasbíraná data (z výroby) umíme jednoduše vizualizovat a analyzovat pro lepší orientaci a řízení provozu. Díky našemu řešení je jakékoliv rozhodování kompetentní, protože odpovědná osoba má všechny informace přehledně k dispozici. To vede k:

.

Minimalizace chybovosti
lidského faktoru.

Predikci v rámci běžného
provozu i plánované údržby.

Snížení nákladů.

.

Zvýšení produktivity.

Optimalizaci provozu.

Přehledu nad výrobou/firmou.

PŘIDANÁ HODNOTA

PODSTATA SPOLUPRÁCE

SOFTWARY V KOOPERACI

chy.stat a myPRO

Software “chy.stat” se zabývá online statistikou chytře a rychle, je užitečný tam, kde je ve výrobě potřeba analyzovat data z měření a přehledně je zobrazit a to v prohlížeči na pár kliknutí. Tím nahrazuje složitá zpracovávání offline dat. Více zde.

Software myPRO umí uložit, zpracovat a vizualizovat nasbíraná data. Umí také základní analýzu, trendy, rozklíčuje, když je nutná údržba, pomáhá s optimalizací produktivity apod. Je to plně otevřená platforma s možností tvorby projektu rychle a intuitivně. Má neomezené množství uživatelů i velikost projektu je limitovaná pouze HW v podniku. Více zde.

FUNGOVÁNÍ V PRAXI

.

 

Vyzkoušet demo

Podívat se na video

VZNIK SPOLUPRÁCE

.

Společnosti mySCADA a Diribet již několik let úspěšně spolupracují na poli průmyslové automatizace. Vzájemné úzké propojení softwarů obou firem umožňuje poskytnout komplexní řešení v oblasti řízení a automatizace výroby. S naším novým produktem naplňujeme vize Průmyslu 4.0 převážně v oblasti digitalizace, bezpapírové výroby, kvality, řízení výroby, údržby a prediktivní údržby. Naše řešení se umí přizpůsobit zákazníkovi a jeho potřebám.

O NÁS

.

Více o mySCADA

Řešeních

Produktech

Referencích

Více o Diribet

Softwaru chy.stat

Obecně